Lones front light

Aquest tipus de material es ideal per rètols de grans dimensions, ja que es un material econòmic.

S’instal·len directamente sobre la façana i se’ls hi aplica Llum directa o indirecta.

Les pancartes o Lones es solen col·locar en instal·lacions esportives o per avisar de la propera obertura d’un negoci.